0983.032.458

Cửa gỗ chống cháy SPETEK 1

1,638,000

SP1
Đơn giá cánh (đ/m²)  1638000
Đơn giá khuôn (đ/md)  345.000
Đơn giá nẹp (đ/md)  82.000
M²TB (chưa PK)  2.963.000