0869.311.169

Cửa gỗ SKITEK 401

1,530,000 1,377,000

 SK401
Đơn giá cánh (đ/m2) 1530.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 82.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.618.000đ