0983.032.458

Cửa gỗ SOLITEK Full White Deluxe

2,475,000

FWD
Đơn giá cánh (đ/m2) 2.475.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 620.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 105.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 4.636.000đ