0983.032.458

Cửa gỗ SKITEK 305

1,260,000

SK305
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.260.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 82.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.504.000đ