0983.032.458

Cửa gỗ DURATEK LineArt 401

1,287,000

LA401
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.287.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 300.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 62.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.407.000đ