0983.032.458

Cửa gỗ DURATEK Flatta 201

1,165,500

FL201
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.230.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 300.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 62.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.196.000đ/m2