0869.311.169

Cửa gỗ DURATEK Gravo 301

1,540,000 1,386,000

GR301
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.386.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 300.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 62.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.532.000đ