0983.032.458

Cửa gỗ SOLITEK Deluxe 101

2,385,000

DE101
Đơn giá cánh (đ/m2) 2.385.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 620.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 105.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 4.550.000đ