0983.032.458

Cửa gỗ DURATEK Flatta 101

1,098,000

FL101
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.098.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 300.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 62.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.245.000đ