0983.032.458

Cửa gỗ DURATEK Gravo 101

1,206,000

GR101
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.206.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 300.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 62.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.326.000đ