0869.311.169

Cửa gỗ DURATEK LineArt 106

1,280,000 1,152,000

LA106
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.152.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 300.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 62.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.272.000đ