0983.032.458

Cửa gỗ LAMITEK 101

1,341,000

FLA101
Đơn giá cánh (đ/m2) 1341.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 82.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.583.000đ