0869.311.169

Cửa gỗ SKITEK 303

1,460,000 1,314,000

SK303
Đơn giá cánh (đ/m2)  1.314.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md)  72.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK)  2.557.000đ