0983.032.458

Cửa gỗ LAMITEK 201

1,467,000

FLA201
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.467.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 82.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.704.000