0983.032.458

Cửa gỗ SOLITEK Classic 202

2,148,000

CL202
Đơn giá cánh (đ/m2) 2.250.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 420.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 100.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 3.687.000đ