0983.032.458

Cửa gỗ SOLITEK Full White Classic

2,610,000

FWC
Đơn giá cánh (đ/m2) 2.610.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 620.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 105.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 4.766.000đ