0983.032.458

Cửa gỗ SOLITEK Classic 201

2,148,000

CL201
Đơn giá cánh (đ/m2) 2.148.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 432.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 103.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 3.739.000đ