0869.311.169

Cửa gỗ LAMITEK 202

1,560,000 1,404,000

 FLA 202
Đơn giá cánh (đ/m2) 1404000
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000
Đơn giá nẹp (đ/md) 82.000
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.644.000