0983.032.458

Cửa gỗ chống cháy SPETEK 3

1,638,000

Mã SP SP 3
Đơn giá cánh (đ/m²) 1.638.000
Đơn giá khuôn (đ/md) 345.000
Đơn giá nẹp (đ/md) 82.000
M²TB (chưa PK) 2.963.000