0983.032.458

Cung Cấp, Thi Công Lắp Đặt Tại 15-17 Hàn Thuyên, Khach Sạn 17 Nhà Chung

CÔNG TRÌNH TẠI SỐ 15-17 HÀN THUYÊN

KHÁCH SẠN 17 NHÀ CHUNG

Cả hai  công trình đã được hoàn thành , bàn giao và nghiệm thu. Nhận định chung của chủ đầu tư với tất cả các sản phẩm được lắp đặt bằng một câu: Tốt ! Để được một câu vẻn vẹn như vậy, không hề đơn giản! đó là cả một quá trình từ tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng,đặt hàng, thi công và nghiệm thu. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi  người thực hiện phải có những kỹ năng và kiến thức không hề nhỏ, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin cũng như hiện nay. Mọi thông tin về khách hàng,đối thủ cạnh tranh cũng nắm bắt được,mọi thông tin về các nhà cung cấp, khách hàng cũng hiểu rất rõ. Vậy để thành công, nói cách khác, để khách hàng mua hàng, không có cách nào khác là thuyết phục được khách hàng tin tưởng. Để có được niềm tin , không cách nào khác đó là chứng minh bằng sự thật . Nói thật ! Làm thật!    
     Công trình 17-19 Hàn Thuyên

 Công trình 17 Nhà Chung

 
0 Shares